پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

اساتید و هیات علمی

به نام خدا

كودكان ونوجوانان آينده سازان كشور هستند بدين سبب سلامت جسمي ،رواني واجتماعي انان تضمين كننده سلامت حال و آينده جامعه است وتوجه به سلامتي  اين گروه از اهميت ويژه اي برخوردار است دلايل زير اهميت موضوع را نشان مي دهد

  • بخش عظيمي از جمعيت كشور  را كودكان و نوجوانان تشكيل مي دهند
  • به دليل كامل نشدن مهارتها وشرايط سني ،آسيب پذير ودر معرض ابتلا به بيماري هاي عفوني خطر ناك هستند 
  • پايه گذاري رفتار هاي بهداشتي در اين سنين صورت مي گيرد .با اين كار ميتوان گام بزرگي درپيشگيري از بيماريها در سنين بالاتر كه هزينه هاي زيادي را بر جامعه تحميل مي كند برداشت
  • از مهمترين گروههاي در معرض خطر حوادث ،سوانح وخشونت هستند.