پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

معرفی

heydari kazem

 

 

نام و نام خانوادگی : مهندس محمد کاظم حیدری 

سمت : مسئول روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا

تلفن تماس : 53350096-071