پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

روابط عمومی


Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\health/images/behdasht/heydari%20kazem.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\health\templates\fums\includes\helper.php on line 29

معرفی

معرفی     نام و نام خانوادگی : مهندس محمد کاظم حیدری  سمت : مسئول روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا تلفن تماس : 53350096-071

وظایف روابط عمومی

وظایف روابط عمومی روابط عمومي در هر سازماني، سامانه برقراري ارتباط مؤثر ، نزديك و سازنده مديريت آن سازمان با ديگر بخش ها اعم از بخش هاي دروني يا بخش هاي بيروني محسوب مي شود. با برقراري اين ارتباط به نحو شايسته امكان تطابق بروندادهاي يك سازمان با نيازهاي بيروني فراهم ...