پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

معاون اجرایی

نام ونام خانوادگی : مهندس محمود بهزادی
behzadi mah
سمت :  معاون اجرایی
مدرک تحصیلی :  کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای
شماره داخلی :  126
شماره مستقیم :  07153359600
پست الکترونیکی :