پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

معرفی واحد اجرایی

شرح وظایف کارگزینی

شرح وظایف کارگزینی نظارت و کنترل لازم بر صحت احکام صادره کارگزینی توسط کارکنان تحت سرپرستی. رسیدگی و تکمیل دقیق فرمهای استخدامی متقاضیان استخدام بمنظور حصول اطمینان از صحت و سقم آنها . همکاری در تهیه پیش نویس کلیه احکام کارگزینی از قبیل ترفیع، تغییر عنوان، همترازی، ...

بخشنامه ها و دستورالعمل ها

بخشنامه ها و دستورالعمل ها بدين وسيله به استناد آئين نامه جديد اداري استخدامي كارمندان غير هيأت علمي، مقررات جديد در خصوص امور استخدامي ، امور مرخصي ها و امور بازنشستگي جهت اطلاع و اقدام اعلام مي گردد . ضمناً‌ تاريخ اجراي مصوبات از ابتداي سال جاري مي باشد. 1)  امور استخدامي : ...

معرفی پرسنل کارگزینی

معرفی پرسنل کارگزینی نام و نام خانوادگی : راحله اصلاحی   سمت : مسئول كارگزيني مدرک تحصیلی : شماره داخلی : 144 شماره مستقیم : 0731-2228006 پست الکترونیکی :   نام و نام خانوادگی : موسي رحيم زاده   سمت : متصدي حضور ...