پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

معاون فنی

نام و نام خانوادگی: خانم دکتر فریبا علیزاده  alizade
سمت: معاون فنی
مدرک تحصیلی: پزشک عمومی
شماره داخلی:  
شماره مستقیم:  
پست الکترونیکی: