پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

شرح وظایف

  • همكاري و معاونت رئيس مركز بهداشت در زمينه شناخت مسائل محلي و منطقه اي و بررسي  راه هاي عملي رفع تنگناها و حل مسائل
  • همكاري با رئيس  مركز بهداشت در زمينه آشنايي كامل با برنامه هاي كشوري و انتخاب مناسب ترين روشها و اجراي آنها در منطقه
  • مشاركت در انتخاب فني - تخصصي متقاضيان استخدام و بكارگيري و تمهيدات لازم براي بقا و استمرار  تامين نيروي انساني و كارآمد
  • برقراري هماهنگي هاي لازم بين واحدهاي تابعه مركز و ساير واحدهاي دانشگاه
  • جلب هماهنگي هاي ساير بخشهاي موثر در سطح سلامت جامعه و فعاليتهاي بهداشتي
  • برقراري مكانيزم هاي لازم براي جلب مشاركت مردم و سازمانهاي غير دولتي در تمام سطوح فعاليتها (برنامه ريزي- اجرا- نظارت (
  • برنامه ريزي و هماهنگي  براي ايجاد واحدهاي جديد و ارتقاء كمي و كيفي واحدهاي موجود متناسب با ضوابط كشوري
  • همكاري  در آموزش  نيروي انساني پزشكي كه براي كارآموزيهاي ميداني به واحدهاي تابعه مركز بهداشت اعزام  مي شوند  

آدرس پستي : فسا- خیابان جمهوری اسلامی – جنب پارک آزادگان - مرکز بهداشت شهرستان فسا – کد پستی 7461837513

شماره تماس و نمابر: 07312214203