پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

معاون فنی

معرفی معاون فنی

معرفی معاون فنی نام و نام خانوادگی: خانم دکتر فریبا علیزاده   سمت: معاون فنی مدرک تحصیلی: پزشک عمومی شماره داخلی:   شماره مستقیم:   پست الکترونیکی:  

شرح وظایف معاون فنی

شرح وظایف معاون فنی همكاري و معاونت رئيس مركز بهداشت در زمينه شناخت مسائل محلي و منطقه اي و بررسي  راه هاي عملي رفع تنگناها و حل مسائل همكاري با رئيس  مركز بهداشت در زمينه آشنايي كامل با برنامه هاي كشوري و انتخاب مناسب ترين روشها و اجراي آنها در منطقه مشاركت در انتخاب ...