پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

آموزش سلامت

 

در تقویم رایج جمهوری اسلامی ایران مناسبتهایی وجود دارد که با تقویم سلامت از آنها نام برده میشود.
در این تقویم بیش از ۸۰ عنوان روز یا هفته درج است که به نوعی با برنامه های متولیان اصلی سلامت ( وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ) در ارتباط بوده و در کنار آن سایر بخش ها هم مداخلاتی را بسته به نوع وظایف سازمانی خود ایفا می کنند .
در این راستا با توجه به برنامه های وزارتی ، برنامه های ادارات کل  و شعارهای انتخابی و جهانی و دیگر مصالح اجتماعی ، سیاسی واقتصادی در برگزاری آن ها تصمیم گیری می شود.
بطور معمول برای همناسبت با توجه به متولی مربوطه در حوزه بهداشت ، واحد و کارشناس برنامه اقدام به طرح موضوع  ، تشکیل جلسات برنامه ریزی و هماهنگی درون بخشی و گاها برون بخشی می نماید که در این جلسات بر طبق برنامه های ابلاغی یا تصمیمات داخلی ، خط و مشی های لازم مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ می گردد که از جمله برون دادهای این جلسات برگزاری همایش ، برگزاری نمایشگاه ، برگزاری مراسم نمادین و یا فعالیتهای اجرایی یا آموزشی و اطلاع رسانی و تبلیغات به روش های مختلف می باشد که در هر موضوع با توجه به رسالت واحد آموزش و ارتقای سلامت تلاش می شود تصمیمات گرفته شده به بهترین نحو ممکن و با کیفیت مطلوب اجرایی شود و با فراهم کردن امکانات مورد نیاز بیشترین اثر بخشی حاصل گردد.
مشارکت در فراخوان مدعوین ، تنظیم صورت جلسات ، اطلاع رسانی و تبلیغات و تهیه و انتشار پیام های بهداشتی و ... و تهیه مستندات برای تهیه گزارشات عملکرد از وظایف این واحد محسوب می شود.