پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

بهداشت حرفه ای

اهداف بهداشت حرفه‌ای

اهداف بهداشت حرفه‌ای اهداف بهداشت حرفه‌ای بر طبق نظر کمیته مشترک بهداشت جهانی (WHO) و سازمان بین المللی کار (ILO) عبارتند از: تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمانی ، روانی و اجتماعی کارکنان در هر شغلی که هستند پیشگیری از بیماریها و حوادث ناشی از کار انتخاب کارگر یا کارمند ...

معرفی پرسنل بهداشت حرفه ای

معرفی پرسنل بهداشت حرفه ای نام ونام خانوادگی : سوسن جانی زاده   سمت : مسئول بهداشت حرفه ای مدرک تحصیلی : مهندسی بهداشت محیط شماره داخلی :   شماره مستقیم : 53315650 پست الکترونیکی :     نام ونام خانوادگی : محمود بهزادی   سمت ...

شرح وظايف واحد بهداشت حرفه اي

شرح وظايف واحد بهداشت  حرفه اي مهندسي بهداشت حرفه اي يكي از برنامه هاي اصلي بهداشت حرفه اي , مطالعه شرايط نامناسب محيط كار يا به عبارتي بررسي و شناسائي عوامل زيان آور محيط كار است . عوامل زيان آور محيط كار به 4 دسته عمده تقسيم مي شود : عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار مانند صدا و ...

معرفی واحد بهداشت حرفه ای

معرفی واحد بهداشت حرفه ای بهداشت حرفه ای علمی است  که از طریق شناسایی،ارزیابی وکنترل شرایط  عوامل زیان آور در محیط کار و ارائه مراقبت های پزشکی ،به حفظ ، نگهداری و ارتقاء سطح سلامت شاغلین و بهسازی محیط  های کار وکاهش مخاطرات شغلی کمک می کند . بهداشت حرفه ای از جمله با ارزشترین ...