پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

بهداشت خانواده

جمعیت و تنظیم خانواده

جمعیت و تنظیم خانواده هدف برنامه تنظیم خانواده : تنظبم خانواده در کشور ما از آغاز برنامه با کنترل جمعیت و کاهش رشد مترادف شده است . حال آن که هدف این برنامه توانمند ساختن خانواده ها و جامعه به منظور تصمیم گیری آگاهانه و آزادانه برای انتخاب فرزندان ، فاصله گذاری بین بارداری ...

سلامت کودکان

سلامت  کودکان تأمین ، حفظ و ارتقای سطح سلامت نوزادان و کودکان به عنوان گروه های آسیب پذیر جامعه در خدمات بهداشتی جایگاه ویژه ای دارد  . این واحد متولی مراقبت کودکان به منظور کاهش بیماریها در کودکان زیر 8 سال می باشد اهداف کلی واحد شامل کاهش مرگ و میر شیرخواران و کودکان ...

سلامت ميانسالان

سلامت ميانسالان بسياري از روانشناسان دوره ميانسالي را پر فشارترين دوره زندگي دانسته اند.در اين دوره مسائل زندگي خانوادگي ،پرورش فرزندان،به دست آوردن و نگهداري و ارتقاي شغل و مشکلات سکونت و نقل مکان و تهيه مسکن ،فشارهاي گوناگوني را بر فرد تحميل مي کند و او نيز با تمام ...

معرفی پرسنل بهداشت خانواده

معرفی پرسنل بهداشت خانواده     نام ونام خانوادگی : فاطمه شهیدی   سمت : مسئول واحد بهداشت خانواده مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آموزش پزشکی شماره داخلی : 113 شماره مستقیم : 53350230 پست الکترونیکی :   نام ونام خانوادگی : مرضيه ...

سلامت سالمندان

سلامت سالمندان وضعیت سالمندی در ایران و شهرستان فسا براساس سرشماری سال 1375 جمعیت بالای 60 سال کشور 6/6% کل جمعیت بوده است . در سال 79 این رقم به 7 تا 8% رسید و برآورد می شود که در سال 1400 این جمعیت به بیش از 10% برسد . در شهرستان فسا بر اساس آخرین آمار در سال 1387 ...

معرفی واحد بهداشت خانواده

معرفی واحد بهداشت خانواده بهداشت خانواده به طور کلی وظایف زیر را به عهده دارد : حفظ وارتقاء سلامت مادران باردار حفظ وارتقاء سلامت  کودکان  حفظ وارتقاء سلامت  میانسالان حفظ وارتقاء سلامت  سالمندان مشاوره وارایه خدمات ننظیم خانواده ترویج تغذیه با شیر مادر ارتقاء سطح اگاهی ...

سلامت مادران

سلامت مادران هر بارداری می تواند یک خطر بالقوه باشد ، گرچه بارداری و زایمان فرآیندی طبیعی محسوب می شود اما بی شک دوران بارداری پرخطرترین و با اهمیت ترین دوران زندگی هر مادر بوده و نیازمند مراقبت می باشد . مراقبت پیش از باردرای و دوران بارداری عبارت است از مراقبت ...