پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

بهداشت دهان و دندان

معرفی پرسنل بهداشت دهان و دندان

معرفی پرسنل بهداشت دهان و دندان نام ونام خانوادگی : رسو ل محمودي سمت : كارشناس مسئول دهان ودندان مدرک تحصیلی : دكتراي دندانپزشكي شماره داخلی : 136 شماره مستقیم : 0731-2214202 پست الکترونیکی : emailProtector.addCloakedMailto("ep_0365aaec", 1); ...

معرفی واحد بهداشت دهان و دندان

معرفی واحد بهداشت دهان و دندان در سال 1374 و در راستاي ادغام فعاليت هاي بهداشتي درماني در سيستم شبكه طرح ادغام بهداشت دهان و دندان در PHC‌ با هدف ارتقاء سلامت دهان و دندان جامعه از طريق افزايش آگاهي مردم و بهبود كمي و كيفي وضعيت ارائه خدمات اوليه بهداشت دهان و دندان مطرح و به صورت ...

وظایف و خدمات واحد بهداشت دهان و دندان

وظایف و خدمات واحد بهداشت دهان و دندان ادغام بهداشت دهان و دندان در سيستم شبكه ، بهداشت دهان و دندان در كودكان زير 12 سال ، بهداشت دهان و دندان در مادران باردار ، آموزش بهداشت دهان و دندان به مربيان مهدكودكها ، بهداشت مدارس ، كارشناسان و كاردانهاي بهداشت و بهورزان ، پيشگيري از بيماري هاي دهان ...