پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

بهداشت دهان و دندان

ادغام بهداشت دهان و دندان در سيستم شبكه ، بهداشت دهان و دندان در كودكان زير 12 سال ، بهداشت دهان و دندان در مادران باردار ، آموزش بهداشت دهان و دندان به مربيان مهدكودكها ، بهداشت مدارس ، كارشناسان و كاردانهاي بهداشت و بهورزان ، پيشگيري از بيماري هاي دهان و دندان در كودكان زير 12 سال