پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

بهداشت محیط

بهداشت آب

بهداشت آب بنام آنکه هستی مظهر اوست                     جهان یک صفحه ای از دفتر اوست اهمیت آب در چیست ؟ وجعلنا من الماءکل شی  حی (آیه 30سوره انبیاء) : خداوند حیات هر چیز را در آب قرار دا د وانزلنا من السماءماء طهورا (آیه 48 سوره فرقان): و ازآسمان آبی پاک کننده ...

بهداشت محيط در انبارهای مواد غذایی

بهداشت محيط در انبارهای مواد غذایی مقدمه : انبارها به عنوان يكي از مراكز حفظ ونگهداري وسايل و تجهيزات و بخصوص اقلام بهداشتي و داروئي و مواد غذايي يكي از اماكني است كه از ديدگاه بهداشتي بسيار حائز اهميت بوده و فراهم نمودن شرايط مناسب بهداشتي براي آنها با توجه به وضعيت آب و هوائي و اقليمي ...

مراحل اخذ کارت معاینه پزشکی

مراحل اخذ کارت معاینه پزشکی مراحل انجام دریافت کارت تندرستی جهت متصدیان شاغل در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی مراکز شهری مراجعه به مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 شهری ( درمانگاه فاطمیه ) واحد بهداشت محیط جهت دریافت فرم معاینات پزشکی  ویزیت توسط پزشک مستقر در مرکز ...

بهداشت مساجد

بهداشت مساجد مقدمه : مسجد خانه خدا و مردمی ترین پایگاه بندگان سالح او می باشد که در طول قرنها به عنوان مدرسه تزکیه، تعلیم و دانش عرصه رشد و تعالی انسانهای خداجو بوده و هست. خداوند از مسجد به عنوان خانه خود یاد می کند و خانه خدا پناهگاه بندگان اوست و به پاکیزگی و ...

مقالات بهداشت محیط

مقالات بهداشت محیط موضوع مقالات موجود به شرح ذیل می باشد:بررسی آگاهی عملکرد مردم در مورد مواد زائد جامد شهریارزیابی میزان تاثیر شستشو و گندزدایی بر نرخ زوال کلر در شبکه آبرسانیمدلسازی فسفر در برکه تثبیت اختیاری تصفیه خانه فاضلاببررسی راندمان حذف آلکیل بنزن سولفونات خطی ...

ارسال شکایات

ارسال شکایات به اطلاع می رساند سامانه رسیدگی به شکایات مردمی  سلامت محیط وکار  از طریق شماره تلفن رایگان :1490   به صورت شبانه روز فعال می باشد

مواد گندزدا

مواد گندزدا تعریف گندزدایی : گندزدایی عبارت است از نابود کردن عوامل بیماریزا بر روی محیط بی جان نظیر البسه ، سبزی، آب و .....توسط عامل گندزدا . گرچه چنین فرآیندی باعث غیر فعال شدن ویروسها نیز میگردد،با این وجود چون اطمینانی به کشتن و حذف کلیه میکروبها و اسپور باکتریها ...