پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

بهداشت محیط

بنام آنکه هستی مظهر اوست                     جهان یک صفحه ای از دفتر اوست

اهمیت آب در چیست ؟

وجعلنا من الماءکل شی  حی (آیه 30سوره انبیاء) : خداوند حیات هر چیز را در آب قرار دا د

وانزلنا من السماءماء طهورا (آیه 48 سوره فرقان): و ازآسمان آبی پاک کننده نازل کردیم

اهمیت آب   :

  • آب ارزنده ترین هدیه ای است که خداوند متعال به موجودات زنده ارزانی داشته است .
  • آب منشاء حیات و سرآغاز زندگی همه موجودات زنده است .
  • آب عنصر اصلی سازنده جهان هستی است .
  • آب تنها ماده ای است که در طبیعت به هر سه حالت جامد ، مایع و گاز وجود دارد .
  • آب املاح و مواد معدنی مختلفی داردکه بر حسب مواد طعم و مزه اش بسیار متفاوت است .
  • آب حلال بسیار خوبی است ، چگالی بالائی دارد و جالب است بدانید آب وقتی یخ می زند چگالی آن کاهش می یابد

2- آب وآلودگی آن

  • سا لیا نه حدود 5 میلیون کودک زیر 5 سال در کشورهای جهان سوم به جهت فقدان آب شرب و امکانات بهداشتی دفع فاضلاب تلف می شوند .در کشورهای جهان سوم 80% کل بیماریها و 33% مرگ و میرها به دلیل استفاده از آبهای آلوده می باشند و به طور متوسط 10% وقت مفید هر فرد برای درمان بیماریهای ناشی از آلودگی آب مصرف می شود .
  • آلودگی آب ها سال ها است که به یک مسئله مهم تبدیل شده وبشر را به این فکر وا داشته که برای ادامه ی زندگی باید از آلوده کردن آب ها دست به کشد .