پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

بهداشت محیط

شرح وظایف و فعالیتهای واحد بهداشت محیط :

  1. آموزش بهداشت
  2. نظارت بر وضعیت آب آشامیدنی شامل :

الف) کلرسنجی روزانه

ب) انجام آزمایشات شیمیائی و میکروبی

ج) ضدعفونی آب آشامیدنی در روستاها و مناطقی که فاقد شبکه تأمین آب آشامیدنی می باشند و از آب چشمه ، قنات یا رودخانه استفاده می کنند .

د) تهیه و توزیع محلول کلر مادر

هـ) بازدید از تأسیسات و منایع تأمین آب آشامیدنی در شهرها و روستاهای تحت پوشش

3.نظارت و کنترل بهداشتی مراکز تهیه ، توزیع و فروش مواد غذائی شامل انجام بازرسی های منظم به منظور :

الف )کنترل بهداشت فردی متصدیان و کارگران

ب) کنترل وضعیت بهداشت ساختمان و تأسیسات

ج) کنترل وضعیت بهداشت ابزار و وسایل کار

د) کنترل کیفیت مواد غذائی که عرضه می شود .

هـ ) نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه مواد غذائی مشکوک به فساد

و) ضبط و توقیف و معدوم نمودن مواد غذائی فاسد و غیر قابل مصرف و تاریخ گذشته و فاقد برچسب مشخصات بر اساس دستورالعمل های مربوطه

ز) تعطیل نمودن مراکزی که موازین بهداشتی را رعایت نمی کنند .

3.کنترل و نظارت بهداشتی بر اماکن عمومی نظیر هتل ها ، مسافرخانه ها ، حمام ها ، استخرهای شنا ، پارکها ، باشگاههای ورزشی ، ترمینالهای حمل و نقل عمومی و مسافرتی اماکن متبرکه و زیارتگاهها .

4.کنترل و نظارت بهداشتی بر مراکز بآموزشی و تربیتی نظیر مدارس ، دانشگاهها ، حوزه های علمیه ، خوابگاهها و ...

5.کنترل و نظارت بهداشتی بر مراکز بهداشتی درمانی شامل : بیمارستانها ، مطب ها ، درمانگاهها ، آزمایشگاههای تشخیص طبی ، رادیولوژیها و ...

6.اعمال ضوابط بهداشتی در نگهداری دام و طیور

7.نظارت بر نحوه جمع آوری و دفع زباله در شهرها و روستاها

8.نظارت بر نحوه دفع فاضلابهای منازل مسکونی ، اماکن تجاری ، کارگاهها و کارخانجات

9.نظارت بر وضعیت بهداشت محیطی کارگاهها و کارخانجات مواد غذائی

10.مبارزه با استعمال دخانیات در اماکن عمومی و مراکز تهیه ، توزیع ، نگهداری و فروش مواد غذائی

11.اجرای برنامه های کنترل و جلوگیری از آلودگی هوا

12.سنجش ید در نمک های خوراکی به طور روزانه و نمونه برداری از نمک های ید دار و تصفیه شده و ارسال به آزمایشگاه

13.جلوگیری از عرضه نمک های فاقد ید و تصفیه نشده

14.مبارزه با حشرات و جوندگان از طریق اجرای برنامه های آموزشی و بهسازی محیط

15.نظارت بر فعالیتهای آموزشگاه بهداشت اصناف

16.انجام همکاری های بین بخشی با سایر ارگانها جهت پیشبرد