پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

بهداشت مدارس

مشاوره و روانشناختی

مشاوره و روانشناختی كنترل عوامل محيطي، فردي، ژنتيكي و شناختن توانايي‌هاي هر فرد در داشتن احساس خوشبختي، از عواملي می باشد كه باتغيير ‌آنها مي‌توان يك زندگي خوب و سالم درجامعه ايجاد كرد.امروزه در نقش و وظايف مدارس بسياري از كشورهاي جهان دگرگوني هاي عظيمي رخ داده است. اين ...

معرفی پرسنل بهداشت مدارس

معرفی پرسنل بهداشت مدارس نام ونام خانوادگی : فاطمه زارعپور   سمت : كارشناس مسئول بهداشت مدارس مدرک تحصیلی : كارشناس بهداشت عمومي شماره داخلی : 137 شماره مستقیم : 2212505 پست الکترونیکی :  

برنامه ها و عملکرد بهداشت مدارس

برنامه ها و عملکرد بهداشت مدارس برنامه هاي بهداشت مدارس: برنامه ريزي ،هماهنگي ،اجرا نظارت وپيگري در خصوص برنامه هاي بهداشت مدارس تشكيل جلسات درون بخشي وبرون بخشي با ادارات اموزش وپرورش سه منطقه هماهنگي با ساير واحدهاي ستادي معاونت بهداشتي تشكيل پرونده بهداشتي براي مدارس تحت پوشش جمع ...

معرفی واحد بهداشت مدارس

معرفی واحد بهداشت مدارس به نام خدا كودكان ونوجوانان آينده سازان كشور هستند بدين سبب سلامت جسمي ،رواني واجتماعي انان تضمين كننده سلامت حال و آينده جامعه است وتوجه به سلامتي  اين گروه از اهميت ويژه اي برخوردار است دلايل زير اهميت موضوع را نشان مي دهد بخش عظيمي از جمعيت كشور  ...