پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

تغذیه

مقدمه:

تأمين ، حفظ و ارتقاء سلامت تغذيه اي جامعه از طريق اجراي سياست هاي اداره بهبود تغذيه جامعه معاونت سلامت و شناسايي وضعيت تغذيه به منطقه ، ارتقاء سطح دسترسي فيزيكي ، اقتصادي ، افزايش سواد و فرهنگ تغذيه اي و رهاي از بيماري هاي مرتبط با غذا با استفاده از تمهيداتي از قبيل اطلاع رساني ، آموزش و مشاركت در اجراي طرح هاي تغذيه اي ، تحقيق ، پايش و اقدامات پيشگيرانه تا مردمي سالم و پويا براي فعاليت در عرصه هاي علمي و فناوري در جهت توسعه اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي گام بردارند.

معرفی پرسنل تغذیه:

 

نام ونام خانوادگی : سمیه ابوالقاسمی
 
سمت : كارشناس مسئول واحد بهبود تغذيه
مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت خانواده
شماره داخلی : 137
شماره مستقیم :  
پست الکترونیکی :