پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

معاونت بهداشت

معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دکتر مجتبی فرجام معاون بهداشت دانشگاه سه شنبه شب از مراکز بهداشتی درمانی نوبندگان و خورنگان بازدید کردند . در این بازدید وضعیت تجهیزات ، داروهای اورژانس و کیفیت خدمت رسانی به مردم مورد پایش قرار گرفت و مسایل و مشکلات موجود ، توسط کارکنان این مراکز مطرح گردید و در خصوص چگونگی رفع آنها گفتگو شد . دکتر فرجام در جمع کارکنان  این مراکز بر خدمت رسانی مناسب و موثر به مردم تاکید کردند.