پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

معاونت بهداشت

معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

در راستای برنامه ی معاونت بهداشت وزارتخانه در خصوص (( مشارکت و همکاری بخشهای دولتی و غیردولتی در ارائه خدمات بهداشت عمومی - public private partnership )) ، جلسه ی خیرین سلامت روستای خورنگان با حضور معاون بهداشت دانشگاه ، مسئول ستاد گسترش شبکه ، معاون فنی و خییرین و اهالی روستای خورنگان و نماینده مردم شهرستان فسا در مجلس شورای اسلامی برگزار شد .

در این جلسه دکتر مجتبی فرجام معاون بهداشت دانشگاه با ستایش عملکرد اهالی روستای خورنگان در جلب مشارکتهای مردمی در طرحهای بهداشتی گفتند: هدفی که  در ذهن طراحان  نظام شبکه بهداشتی کشور بوده است امروز در روستای خورنگان متجلی است و این باعث می شود که ما با دلگرمی بیشتری انجام وظیفه کنیم . ایشان با اشاره به اهداء زمین مرکز بهداشتی درمانی روستا توسط جانباز گرانقدر آقای جلیلی علیپور گفتند : کسانی دیروز با بذل جان خود با دفاع از کشور کاری حسینی کردند وآنهایی که امروز ماندند زینب گونه عمل کردند . دکتر فرجام افزودند : سیاست دانشگاه علوم پزشکی فسا رفع مشکلات بهداشتی تمام  مناطق شهرستان فسا است و ریاست محترم دانشگاه نیز در همین چهارچوب از بهورزان خواسته اند که مشکلات موجود در مناطق خود را به ریاست دانشگاه گزارش کنند.

در ادامه این جلسه دکتر دوگانی نماینده مردم شهرستان فسا در مجلس شورای اسلامی که از طرف اهالی روستای خورنگان دعوت شده بودند ، ضمن قدردانی از اهالی روستا بخاطر مشارکت و همکاری در طرحهای بهداشتی و درمانی ، مشارکت مردم و خییرین را در شرایط امروز کشور بسیار مهم و کارساز دانستند .

در این  مراسم نماینده ی شورای اسلامی و دهیار روستا همچنین پزشک مرکز بهداشتی درمانی روستای خورنگان در خصوص فعالیتهای خییرین در حوزه سلامت و نیازهای بهداشتی آتی روستا گزارشی را به  حاضرین در جلسه ارائه نمودند.