پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

معاونت بهداشت

معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

مهندس مجتبی کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط در خصوص این خبر گفت : با اجرای طرح تشدید بازرسی ها از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در پایان سال که از تاریخ 1 اسفند ماه تا 15 فروردین ، به مدت 45 روز توسط واحد بهداشت اجرا گردید ، در شهر و روستاهای فسا در مجموع، 2001 مورد بازرسی توسط کارشناسان بهداشت محیط از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و 580 مورد بازرسی از اماکن عمومی و 87 مورد بازرسی از اماکن بین راهی انجام شد.

در این بازرسی ها میزان 4760 کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته کشف و امحاء گردید و 11 نفر از متخلفین به مراجع قضایی معرفی شدند و 1 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی تعطیل گردید.

کرمی منش در خصوص نظارت بر تامین آب شرب سالم گفت : در این ایام ،287 مورد کلرسنجی و 98 مورد نمونه برداری میکروبی از شبکه آب آشامیدنی شهرستان فسا انجام گرفت.