پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

معاونت بهداشت

معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

جامعه ایمن چگونه جامعه ای است؟

 • جامعه اي است كه با مشاركت مردم و نهادهاي مختلف جامعه و دخالت مسئولين محلي و همكاري هاي بين بخشي تلاش مي شود تا رخداد سوانح و حوادث در آن به حداقل يا به صفر برسد.
 • جامعه ايمن طوري طراحي می شود كه يك تيم متشكل از نمايندگان تمامي مسئولان در سطح يك منطقه، شهرستان، استان یا کشور، با همفكري و همكاري نزديك و با جلب مشاركت مردم و با رياست مقام ارشد دولتی آن منطقه، مسئول تامين و حفظ ايمني جمعيت تحت پوشش خود باشند.
 • بخشهای مختلف یک جامعه در قالب یک نظام و مدیریت یکپارچه و هماهنگ با مسئولیتهای مشخص و شفاف عمل نمایند.
 • مردم توانمند و آگاه در کنار بخشهای دولتی ، مشارکت فعال داشته باشند.
 • برنامه های مستمر ودراز مدت ارتقا ایمنی برای کلیه اقشار،جنسیتها ،سنین و در کلیه محیط های اجتماعی جاری باشند.
 • نظام شفاف ثبت مستند سازی و گزارش دهی کلیه موارد حادثه، آسیبها و علل آنها برقرار باشد.
 • نظام ارزشیابی برنامه ها و فعالیتها و بهبود مستمر،همواره جاری باشد.
 • انتقال تجربیات موفق خود در قالب تحقیق و پژوهش به سایر اعضای شبکه جهانی جوامع ایمن انجام شود .

شاخصهای یک جامعه ایمن

 1. ایجاد تشکیلاتی بر اساس مشارکت و همکاری بین بخشی که هر کدام از بخشها مسئولیت جامعه ایمن را در حوزه مسئولیت خود قبول کنند.
 2. وجود برنامه های مستمر و دراز مدت که هر دو جنس ، تمامی سنین و محیط با همه شرایطتحت پوشش قرار دهد.
 3. وجود برنامه هایی که هدفش ارتقا ایمنی گروههای در معرض خطربالا ، داوطلبین و محیط باشد. .

4- داشتن برنامه هایی که تعداد موارد و علتهای مصدومیت را ثبت و مستندسازی نمایند.

 1. وجود یک نظام ارزشیابی جهت بررسی و ارزیابی برنامه ها، مراحل آنها و تاثیر تغییراتی که انجام شده است.
 2. شرکت مداوم و به موقع در شبکه ملی و بین المللی جامعه ايمن

در همین راستا و با هدف دستیابی به شاخص های فوق جلسه ای با مسئولین شهر نوبندگان (بخشدار ، شهردار ،شورای شهر ) و کارشناسان واحد بیماریهای غیر واگیر حوزه معاونت بهداشت برگزار گردید. و در این جلسه راهکارهای لازم جهت دستیابی به اهداف جامعه ایمن مورد بررسی قرار گرفت و در ابتدا مقرر گردید نظام ثبت اطلاعات سوانح وحوادث ایجاد تا براساس آن اقدامات پیشگیرانه انجام پذیرد .