پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

معاونت بهداشت

معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا


دکتر جلال کریمی و جمعی از مدیران معاونت بهداشت با حضور در سالن اجتماعات آموزش و پرورش ششده ضمن تشریح خدمات بهداشتی – درمانی ارائه شده در بخش ششده و قره بلاغ به سوالات مسئولین و معتمدین شهر ششده پاسخ دادند.

دکتر کریمی : برای تحقق اهداف بهداشتی نیاز به همکاری بین بخشی با سایر ادارات می باشد و بدون این همکاریها بسیاری از اهداف به نتایج لازم نخواهد رسید.

معاون بهداشت دانشگاه افزود : نتایج اقدامات بهداشتی در چند روز یا چند ماه بعد محسوس و قابل مشاهده نیست و نتایج اقدامات بهداشتی در سالها و نسل های آینده خود را نشان خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد : بسیاری از مسایل زیر بنایی در زمینه های مختلف در کشور ما مغفول مانده است و برای رخدادهایی نظیر تغییرات اقلیم ، استفاده بی رویه از سموم و مشکل آب برنامه ریزیهای مناسبی انجام نشده است و ما باید به طرف برنامه ریزی و حل این مشکلات حرکت کنیم زیرا تمام بخشهای زندگی انسان نظیر بهداشت ،اقتصاد ، فرهنگ و روابط اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

لازم به ذکر است در پایان این جلسه معاون بهداشت دانشگاه و مسئولین واحدهای بهداشت محیط ، ستاد گسترش شبکه و معاون اجرایی معاونت بهداشت به سوالات حاضرین در جلسه پاسخ دادند.