پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ،اردوی سالمندان با همکاری معاونت بهداشت کمیته امدام امام خمینی (ره) واداره بهزیستی در محل امامزاده حسن روستای کچویه برگزار شد.

در این اردو که با محوریت واحد بهداشت خانواده برگزار شد خانم شجاعی کارشناس واحد بهداشت روان وآقای آریا کارشناس ارشد تغذیه به سالمندان در خصوص سلامت روان و تغذیه در دوران سالمندی آموزش دادند.

بهورزان خانه بهداشت کچویه نیز ضمن سنجش فشار خون ، قند خون و توده بدنی سالمندان به آنها مشاوره سلامت ارائه کردند.