پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

اردوی سالمندان با همکاری معاونت بهداشت ، کمیته امداد امام خمینی (ره ) و اداره بهزیستی برگزار شد.

اردوی سالمندان با همکاری معاونت بهداشت ، کمیته امداد امام خمینی (ره ) و اداره بهزیستی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ،اردوی سالمندان با همکاری معاونت بهداشت کمیته امدام امام خمینی (ره) واداره بهزیستی در محل امامزاده حسن روستای کچویه برگزار شد. در این اردو که با محوریت واحد بهداشت خانواده برگزار شد خانم شجاعی کارشناس واحد بهداشت ...