پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 • درخواست تنخواه از مدیر امور مالی 
 • پرداخت تنخواه به کارپردازان جهت خرید و هزینه های مصرفی و روز مره 
 • پرداخت هزینه های حقوق از جمله: حقوق پرسنل قراردادی ، طرحی، سربازان هیات علمی ، کارورزان پزشکی ، دانشجویان بورسیه
 • پرداخت حق ماموریت، اضافه کار، حق مسکن ، حق لباس، سنوات پرسنل قراردادی، خرید مرخصی،کار دانشجویی،محرومیت از مطب
 • پرداخت به شرکتهای طرف قرارداد
 • پرداخت حق التدریس اساتید،حق الزحمه طرح های تحقیقاتی،سمینارها و همایش و کنگره های داخلی و خارجی
 • پرداخت هزینه مربوط به امور رفاهی،دانشجویی از جمله اردوها، جشنواره ها، مناسبت ها و...
 • تهیه وتنظیم گزارش های مالی و اطلاعات در مواقع مورد لزوم
 • تهیه و تنظیم  تراز و صورتحساب ماهانه و ارسال به واحد امور مالی
 • تلاش در جهت اجرای سیستم  نظام نوین مالی
 • نظارت بر صورت حسابهای بانکی و انتقال وجوه درآمد اختصاصی به حساب خزانه