پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

تعريف مهارت هاي زندگي توسط سازمان جهاني بهداشت1994:

 •  توانايي انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه اي كه فرد بتواند با چالش ها و ضرورت زندگي روز مره كنار بيايد.

تعريف مهارت هاي زندگي توسط يونيسف:

 • يك رويكرد مبتني بر تغيير رفتار يا شكل دهي رفتار كه برقراري توازن ميان سه حوزه را مد نظر قرار مي دهد. اين سه حوزه عبارتند از : دانش، نگرش و مهارت

يونيسف مهارت هاي زندگي را در سه سطح دسته بندي مي نمايد:

 •  سطح 1: مهارت هاي پايه اي و اساسي رواني ـ اجتماعي
 • سطح2: مهارت هايي كه در شرايط خاص مورد استفاده قرار مي گيرند.
 • سطح 3: مهارت هاي كاربردي

طبقه بندي مهارت هاي زندگي توسط سازمان جهاني بهداشت:

 •  مهارت هاي مرتبط با تفكر نقاد يا تصميم گيري
 •  مهارت هاي بين فردي و ارتباطي
 •  مهارت هاي مقابله اي و ارتباطي

10 مهارت اصلي زندگي:

مهارت تصميم گيري، مهارت حل مسئله، مهارت تفكر خلاق، مهارت تفكر نقاد، توانايي برقراري ارتباط موثر ، مهارت ايجادو حفظ روابط بين فردي،‌خودآگاهي، مهارت همدلي كردن، مهارت مقابله با هيجانات، مهارت مقابله با استرس

تاريخچه:

آموزش مهارت هاي زندگي در سال 1979 و با اقدامات دكتر گيلبرت بوترين آغاز شد.

در سال 1993 سازمان جهاني بهداشت با هماهنگي يونيسف برنامه آموزش مهارت هاي زندگي را به عنوان يك طرح جامع پيشگيري اوليه و ارتقاي سطح بهداشت رواني كودكان و نوجوانان معرفي نمود.

هدف كلي :

فراگیری مهارتهای زندگی اگربا تغییرنگرش وتغییر رفتار همراه باشدباعث کاهش آسیبهای اجتماعی وبدنبال آن ارتقاء سلامت روان فراگیران (جامعه )می شود.

ارتقاء مهارتهاي ارتباطي بين فردي و جمعي ،مهارت حل مسئله ،پيشگيري ازخشم و كنترل استرس از اولویت های برنامه مهارتهای زندگی است.

گروه هدف برنامه:

 •   دانش اموزان پایه چهارم ابتدائي
 •     دانش آموزان پایه راهنمائي
 •   پرسنل
 •  مردم