پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

بيماري فلج كودكان

بيماري فلج كودكان بيماري واگيردار حادي است كه عامل آن ويروسي از زير گروه انتروويروسها است كه مي‌تواند دستگاه عصبي مركزي را در گير سازد. گاهي بعلت تخريب سلولهاي عصبي حركتي در شاخ قدامي نخاع موجب فلج عضلات مي‌گردد. امروزه اين بيماري بطور محسوسي كنترل شده است.

تاریخچه

عفونت ناشي از ويروس فلج كودكان احتمالاً از زماني بعنوان يك بيماري انساني در آمد كه انسانهاي اوليه زندگي اجتماعي خود را شروع كردند. در آثار بدست امده از مصريان قديم شواهدي از اين بيماري وجود دارد. درسالهاي 1860 تا 1870 مشخص شد كه محل آسيب اصلي در فلج كودكان نخاع مي‌باشد. در سال 1908 لنداشتيز موفق شد ويروس فلج را از ميمون مبتلا بدست آورد.

اتیولوژی

انسان تنها ميزبان طبيعي ويروس فلج كودكان است ، افراد بيمار ويروس فلج را از طريق مدفوع و گاهي با هواي تنفسي دفع مي‌كنند. ويروس از راه دهان و در مواردي با هواي تنفسي وارد بدن افراد مستعد شده و آنها را مبتلا مي سازد.

 پاتوژنز

ويروس فلج پس از ورود از طريق دهان و يا بيني در ناحيه حلق و نيز در قسمتهاي انتهايي روده جايگزين و تكثير پيدا مي‌كند در طي يك روز ويروس به غدد لنفاوي ناحيه‌اي انتشار و تكثير مي‌يابد. ويرمي اصلي پس از تكثير ويروس بعد از 3 تا 7 روز از ورود ويروس به بدن اتفاق مي‌افتد.

تظاهرات بالینی

دوره كمون بيماري 7 تا 12 روز است گاهي 3 روز و در مواردي تا 35 روز نيز گزارش شده است. هرگاه فردي به فلج كودكان مبتلا شود يكي از حالات زير ممكن است اتفاق افتد:

1- بيماري بدون كوچكترين تظاهر باليني آغاز و خاتمه يابد.

2- بيماري شكل خفيف و زودگذري پيدا كند.

3- بيماري بدون فلج ولي با گرفتاري دستگاه عصبي و بصورت مننژيت خودنمايي كند.

4- شكل همراه با فلج بيماري پيش آيد.

تشخیص

تشخيص بدون فلج بيماري با توجه به علائم باليني از بسياري از عفونتهاي ويروسي ممكن نيست مگر ويروس فلج از بيمار جدا شود. تشخيص قطعي بيماري با جدا سازي ويروس از مدفوع يا ترشحات حلق مي‌باشد.

درمان

اكنون داروي ضد ويروسي مؤثر بر روي ويروس فلج كودكان در دسترس نيست.

پیشگیری

ايمنسازي فعال:

در كشورهاي پيشرفته با استفاده از قطره ضد فلج انجام مي‌شود. درمواردي كه تجويز نوع خوراكي واكسن ممكن نباشد از نوع تزريقي آن استفاده مي‌كنند.