پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

لیست دارو ها

فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه خدمات درماني در پیوست

فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه تامين اجتماعي در پیوست

پیوست ها:

Daro-Khadamat.zip حجم فایل:300.70 کیلوبایت
Daro-Tamin.zip حجم فایل:65.65 کیلوبایت