پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

آرشیو دانستنی سلامت

تنها راه ادامه حیات برای بیماران با نارسایی پیشرفته قلب، ریه و کبد پیوند عضو می باشد.
• 
بهترین درمان برای بسیاری از بیماران با نارسایی پیشرفته کلیه پیوند کلیه می باشد.
• 
میزان موفقیت پیوند و بقای آن هرساله روبه افزایش است .
• 
بیماران زیادی در انتظار دریافت اعضای پیوندی می باشد.

تصمیم گیری درمورد اهداء عضو موضوعی کاملا خصوصی و شخصی است . شما می توانید در هر مرحله از زندگی خود تصمیم خود را تغییر دهید. این قسمت جهت یاری رساندن به شما در پاسخگویی به سوالات شایعی که در این زمینه پرسیده می شود تنظیم گردیده است. اگر شما تصمیم به اهدا عضو پس از مرگ دارید، مناسب است خانواده خود رانیز از این تصمیم آگاه نمایید.

اهدا اعضا می تواند نجات بخش جان بیماران، حافظ سلامت وایجاد امیدواری به شروع زندگی جدید باشد.

پیوند از موفق ترین و پذیرفته شده ترین روش­های درمانی در بیماران با نارسایی پیشرفته اعضا می باشد . این واقعیت به دلیل پیشرفت در تکنیک جراحی پیوند و ارائه داروهای جدید جلوگیری کننده از رد پیوند است. میزان موفقیت پیوند در اعضای مختلف متفاوت است و به عوامل متعددی بستگی دارد.

شرایط اهدا کننده عضو
هرکس و در هر سن می تواند پس از مرگ اهدا کننده عضو یا نسج باشد. سلامت اهدا کننده مهم ترین عامل  است. شرایط پزشکی شما در زمان مرگ تعیین کننده قابلیت شما در اهداء عضو خواهد بود. اعضای اهدایی اهدا کنندگان عضو معمولا از افرادیست که دچار مرگ مغزی شده اند. مرگ مغزی توسط متخصصین و پزشکان که عضو گروه پیوند نیستند، اعلام می شود. اهدا عضو در صورت تأیید مرگ مغزی و رضایت متوفی در زمان حیات (وصیت - کارت اهدا اعضا پس از مرگ) یا رضایت بستگان وی انجام می گیرد. برای اعضایی مانند کلیه و قسمتی از کبد، عضو اهدایی می تواند از افراد زنده گرفته شود.
هر فرد سالمی پس از مرگ بدون توجه به علت مرگ می تواند در صورت سلامت، اهدا کننده نسج باشد. اهداء عضو تنها در صورتی که اقدامات حیات بخش برای نجات جان شما موفقیت آمیز نباشد، صورت می گیرد.


اعضا و نسوج قابل اهدا 
یک اهدا کننده می تواند با اهدا عضو زندگی را به تعداد زیادی از بیماران که در انتظار پیوند عضو هستند بازگرداند همچنین اهداء نسوج در بازگرداندن سلامتی به بیماران نیازمند پیوند نسج نقش مهمی دارد. حتی تا 48 ساعت پس ازمرگ می توان با اهداء نسوج بیماران را از رنج و معلولیت نجات داد.

اعضای قابل اهدا

 • ریه ها
 •  کبد
 •  لوزالمعده
 •  قلب
 •  کلیه ها
 •  روده


نسوج قابل اهدا

 •  قرنیه
 •  استخوان
 • سیاهرگ
 •  غضروف
 •  دریچه های قلبی
 •  پوست
 •  تاندون
 •  لیگامان
 •  مغز استخوان (در زمان حیات)

راههای اهدا عضو  پس از مرگ 

 • به یکی از راههای زیر میسر است، اما بهتر است هر سه روش مد نظر قرار گیرد:

                 1.با مراجعه به مراکز ذیربط و صدور کارت اهداء اعضا پس از مرگ

                2.قید در وصیت نامه قانونی

               3.آگاه کردن خانواده در زمان حیات و ترغیب آنان به رضایت از این کار پس از مرگ

 

اساس انتخاب نسوج و اعضا اهدایی به بیماران پیوند 
انتخاب مناسب ترین گیرنده پیوند بر اساس معیارهای علمی انطباق بافتی و شرایط طبی گیرندگان صورت می گیرد.

دیگر اطلاعات مهم
پس از مرگ در صورت وجود کارت اهداء اعضا یا قید در وصیت نامه قانونی با رضایت بستگان بررسی های لازم در ارتباط با سلامت اعضای اهدایی صورت می گیرد. اهداء عضو هیچ هزینه ای برای اهدا کننده ایجاد نمی کند. هیچ تغییر ظاهری پس از اهداء اعضا در جسد ایجاد نمی شود.

مراجع عظام تقلید اهداء عضو و پیوند بیماران نیازمند اعضا را جایز شمرده اند. اهداء عضو بر اساس قانون «پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است» مصوب 17/1/79 مجلس شورای اسلامی امری قانونی است.
پس از هر حادثه کلیه تلاش­ها و اقدامات طبی جهت حفظ سلامت و احیاء شما صورت می گیرد و تنها پس از بررسی های همه جانبه و موشکافانه توسط گروه­های پزشکی، مرگ مغزی شما اعلام می گردد. هیچ گونه ارتباط مالی بین اهداکننده و گیرنده وجود نخواهد داشت.

با اهداء عضو، شما نجات دهنده جان همنوعان نیازمند اعضای پیوندی خواهید بود