پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

آرشیو دانستنی سلامت

مهندس کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت در جواب این سوال گفت : در زمان بارندگی های شدید یا بروز سیل به علت ایجاد تلاطم در لایه های خاک و سفره های زیرزمینی و یا به علت شکستگی لوله های شبکه آب آشامیدنی ممکن است آب لوله کشی شهر یا روستا گل آلود شود در صورت مشاهده این مشکل باید از آبهای بطری شده ( آب معدنی ) استفاده نمود و در صورت عدم دسترسی ، همان آب لوله کشی را پس از ته نشینی و صاف کردن با یک پارچه نازک ، جوشانده و سپس مصرف نمایید.