پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

رسالت معاونت

معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني فسا با بهره مندي از شاخص هاي مطلوب بهداشتي در راستاي تحقق عدالت اجتماعي ، اصل پاسخگويي ، حرمت به كرامت انساني و در نظر گرفتن انسان سالم به عنوان محور توسعه پايدار بي وقفه تلاش  مي كند . اين معاونت با بهره گيري از علم و خلاقيت نيروهاي متعهد و فن آوري موجود  در حيطه مسئوليت خود از طريق برنامه ريزي ،جلب مشاركت مردم و تقويت همكاري درون بخشي و برون بخشي و با تاكيد بر اصول مشتري محوري و قانون مداري مي خواهد :  با ارائه خدمات بهداشتي درماني براي آحاد مردم به ويژه اقشار محروم و آسيب پذير سبب تامين ،حفظ و ارتقاء سلامت جسمي، رواني و اجتماعي گردد .

برخورداری از خدمات بهداشتی _ درمانی یکی از حقوق مسلم فردی و اجتماعی است . در اصول 3 ، 39 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم و احکام دین مبین اسلام ، بر ضرورت تامین بهداشت و درمان به عنوان نیازهای اساسی مردم تاکید شده است .

طراحان برنامه توسعه اقتصادی و فرهنگی نظام یکی از هدف ها و سیاست های اساسی توسعه کشور را  تامین خدمات بهداشتی درمانی قرار داده اند در این برنامه به تقدم بهداشت بر درمان تاکید شده است .

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی _ درمانی شهرستان  فسا در نظر دارد با ارتقای سلامت خانواده ، جوانان ، محیط کار ، پیشگیری و مبارزه با بیماری های شایع واگیر و غیرواگیر و با بهره گیری از آموزش بهداشت عمومی ، تحقیقات کاربردی ، جلب مشارکت مردمی و هماهنگی های بین بخشی ، سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی آحاد جامعه را از طریق دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی و داروهای اساسی در راستای کسب رضایت مردم تامین نماید .

معاونت بهداشتی در حال حاضر با 4 مرکز بهداشتی درمانی شهری ، 13 مرکز بهداشتی درمانی روستایی ، 2 پایگاه بهداشتی ستاره دار ، 9 پایگاه بهداشتی غیر ضمیمه ، 6  پایگاه بهداشتی ضمیمه  ، 2 پایگاه بهداشتی روستایی ، 51  باب خانه بهداشت  و 2  باب تسهیلات  زایمانی  و 1 مرکز آموزش بهورزی ارائه خدمت می نماید .