پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

معرفی معاونت بهداشت

 

نام ونام خانوادگی : دکتر جلال کریمی IMG 2545 
سمت : معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا
مدرک تحصیلی : متخصص بیماریهای عفونی
شماره داخلی : 104
شماره مستقیم : 071-53352771