پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

شبکه بهداشت فسا

مرکز جلیان
خانه بهداشت نام روستا توضیحات
خانه بهداشت جلیان جلیان  
واصل آباد  
جعفرآباد  ( چاه ماری )  
خانه بهداشت مهدی آباد مهدی آباد  
صادق آباد  
موردی  
خانه بهداشت دولت آباد سه چاه دولت آباد سه چاه  
عشایر دشت خانگلی  
پشت پاسگاه  
خانه بهداشت صالح آباد صالح آباد  
شورابه  
شیدانک  

 

مرکز  روستایی نوبندگان
خانه بهداشت نام روستا توضیحات
خانه بهداشت غیاث آباد غیاث آباد  
دولت آباد  
عشایر دودج آباد  
خانه بهداشت دهشیب دهشیب  

 

مرکز خورنگان
خانه بهداشت نام روستا توضیحات
خانه بهداشت خورنگان خورنگان  

 

مرکز صحرارود
خانه بهداشت نام روستا توضیحات
خانه بهداشت صحرارود(1) صحرارود(1)  
خانه بهداشت صحرارود(2) محمدآباد  
صحرارود(2)  

 

مرکز فدشکویه
خانه بهداشت نام روستا توضیحات
خانه بهداشت سنان سنان  
امامزاده محمد  
هارونی و سکز  
دره زرعی  
تلمبهها  
خانه بهداشت کنکان کنکان  
خانه بهداشت فدشکویه(1) فدشکویه  
خانه بهداشت فدشکویه(2) فدشکویه  

 

مرکز مقابری
خانه بهداشت نام روستا توضیحات
خانه بهداشت مقابری مقابری  
وکیل آباد  
شهرک شهید رجایی  
مروجی  
جلال آباد عشایر  
معین آباد  
فتح آباد  
آب آسمانی  
سلیمان آباد  
تل زیره  
سروگر  
بیدک  
حسین آباد  
غلام آباد  
ولی آباد  
خانه بهداشت علی آباد علی آباد  
حیدرآباد  
له قربانی سفلی  
له قربانی علیا  
حسن آباد  
عشایر گردنه بزن  
عشایر چاه زنحیر  
خانه بهداشت خیرآباد جنگل خیرآباد جنگل  
عشایر برآفتاب  
عشایر سردشت  
زرسفید  
چهل چشمه  
چهارگود  
آب کاسه  
خانه بهداشت محمودآباد علیا محمودآباد علیا  
محمودآباد سفلی  
براروز  
بهمنی  
یوزدان  
پانعل  
نارک  
چاه علی  
کاروانسرا  

 

مرکز زنگنه
خانه بهداشت نام روستا توضیحات
خانه بهداشت داراکویه داراکویه  
خانه بهداشت زنگنه زنگنه  

 

مرکز قاسم آباد
خانه بهداشت نام روستا توضیحات
خانه بهداشت قاسم آبادسفلی قاسم آباد سفلی  
خانه بهداشت قاسم آباد علیا قاسم آباد علیا  
خانه بهداشت کبک آباد کبک آباد  
خانه بهداشت وکیل آباد وکیل آباد  

 

مرکز کوشکقاضی
خانه بهداشت نام روستا توضیحات
خانه بهداشت کوشکقاضی کوشکقاضی  
رحمت آباد  
دشت احمد  
خانه بهداشت هارم هارم  
شستکان  
آبگرم  
حسین آباد  
نورآباد  
جعفرآباد  
بشکار  

 

مرکز امیرحاجیلو
خانه بهداشت نام روستا توضیحات
خانه بهداشت امیر حاجیلو امیرحاجیلو  

 

مرکز ششده (روستايي)
خانه بهداشت نام روستا توضیحات
خانه بهداشت دولت آباد دولت آباد  
عباس آباد  
کریم آباد  
تنگ بیگم  
خانه بهداشت حسین آباد حسین آباد  
خانه بهداشت سروک سروک  
هادی آباد  
خانه بهداشت اکبرآباد اکبرآباد  
نظام آباد  
خانه بهداشت قادرآباد قادرآباد  

 

مرکز دوگان
خانه بهداشت نام روستا توضیحات
خانه بهداشت دوگان دوگان  
خانه بهداشت بیگ اینالو بیگ اینالو  
خانه بهداشت حسین آباد جرغه حسین آباد جرغه  
خانه بهداشت دیندارلو دیندارلو  
علی آباد  
خانه بهداشت تنگ ایج تنگ ایج (حاج سليمان)  

 

مرکز دستجه
خانه بهداشت نام روستا توضیحات
خانه بهداشت دستجه دستجه  
بیدزرد  
ثباتو  

 

مرکز تنگ کرم
خانه بهداشت نام روستا توضیحات
خانه بهداشت تنگ کرم تنگ کرم  
خانه بهداشت شهرستان شهرستان  
عشایر  
خانه بهداشت کچویه کچویه  
علی آباد سرخه  

 

مرکز میانده
خانه بهداشت نام روستا توضیحات
خانه بهداشت میانده میانده  
سده  
ملک محمدرضا ( گود محکی )  
خانه بهداشت ابوذر آباد ابوذرآباد  
خانه بهداشت رحیم آباد رحیم آباد  
چاه قوچ - چاه فرهاد - چاه شکر  
احمدآباد  
خانه بهداشت بیدزرد بیدزرد  
تنب گور  
خانه بهداشت نصیر آباد نصیرآباد  
سعادت آباد  
حسین آباد  
بی بی شهربانو  
خانه بهداشت بیشه زرد بیشه زرد  
خانه بهداشت گهراب گهراب  
تلمبه های اطراف  
دوبند گهراب  

 

مرکز شماره 1 ( روستایی )
خانه بهداشت نام روستا توضیحات
خانه بهداشت بانیان بانیان  
عشایر برمشاه  
کهنکویه  
کوشک  
عشایر سه چاه  
خانه بهداشت طالقانی طالقانی  
اکبرآباد سردشت  
چاه پهن و زرجان  

 

مرکز شماره 3 ( روستایی )
خانه بهداشت نام روستا توضیحات
خانه بهداشت کاظم آباد کاظم آباد  
هارونک  
صلو  
بنه رز  
تنگ فیروز  
چنار  
شاه ابوالفتح  
صغاد