پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

درچهارچوب طرح سلامت بسیج نوروزی ، کارشناسان بهداشت محیط، روز شنبه مورخه 23/12/93 ، طی بازرسی که از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در سطح شهر فسا داشتند، مقدار 1100 کیلوگرم مرغ منجمد تاریخ مصرف گذشته را که در شرایط غیر بهداشتی نگهداری می شد و صنف متخلف قصد قطعه کردن و فروش آنها را داشت ، با همکاری کارشناسان اداره دامپزشکی و اداره صنعت ، معدن و تجارت ضبط و در محل کشتارگاه شهرستان فسا امحاء نمودند . مهندس رسول امینزاده کارشناس بهداشت محیط در این خصوص گفت : شهروندان محترم در هنگام خرید گوشت مرغ باید به تاریخ تولید و انقضاء و مشخصات ظاهری آن توجه کنند و از خرید مرغ قطعه شده ی آماده ، که فاقد مشخصات کشتارگاه باشد خودداری نمایند، زیرا برخی از مرغ فروشی های متخلف ، مرغ های تاریخ مصرف گذشته را از بسته بندی های اصلی خود خارج کرده و با قطعه کردن آن به صورت بسته های جداگانه بال ، گردن ، ران و.. به فروش می رسانند، که طبق دستورالعمل وزارت بهداشت این کار تخلف محسوب می شود . مهندس کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط از آقایان مهندس رسول بیگ زاده و مهندس رسول امین زاده بخاطر دقت نظر ایشان در بازرسی مذکور تقدیر و تشکر کردند.