پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه هم اندیشی استقرار امنیت غذایی با حضور معاون بهداشت دانشگاه ، مسئولین و کارشناسان واحدهای بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای و واحد تغذیه برگزار شد. دکتر مجتبی فرجام در خصوص برگزاری این جلسه گفت : با توجه به دستور مقام عالی وزارت بهداشت در خصوص استقرار برنامه جامع تغذیه و امنیت غذایی کشور در سال 94 ، کمیته درون بخشی امنیت غذایی معاونت بهداشت تشکیل جلسه داد و ضمن بررسی سند استقرار برنامه جامع تغذیه ، راهکارهای موجود جهت همکاریهای درون بخشی و برون بخشی واحدهای مرتبط با این برنامه مورد ارزیابی قرار گرفت.