پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط در خصوص تعطیلی این واحد صنفی گفت: در بازرسی مشترکی که توسط بازرسین بهداشت محیط و اداره دامپزشکی از این مرغ فروشی به عمل آمد نواقص بهداشتی متعددی مشاهده شد و همچنین مقدار زیادی مرغ تاریخ مصرف گذشته در این محل کشف و ضبط گردید ، با هماهنگی که با مراجع قانونی شهرستان فسا بعمل آمد، این واحد متخلف پلمپ گردید.