پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم فهیمه راستباف مسئول واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت در این خصوص گفت: در اسفند ماه 1393 از طرف اداره پیشگیری از بیماریهای ژنتیک وزارت بهداشت ، آزمون مشاوره ژنتیک برگزار شد . در این آزمون که تعداد 4 نفر از کارشناسان واحد بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت فسا شرکت داشتند با کسب نمره 100 در این آزمون پذیرفته شدند .

اسامی کارشناسان به شرح ذیل می باشد :

1- روح اله ارشدی نژاد – کارشناس ژنتیک معاونت بهداشت

2- زینب جوادی فر- کارشناس مرکز مشاروه تالاسمی مرکز شماره 2 شهری

3- فاطمه کرمی زاده – کارشناس پرستاری مرکز شماره 2 شهری

4- صدیقه جعفرزاده – کاردان مامایی مرکز شماره 2 شهری

خانم راستباف ضمن تقدیر و تشکر از این همکاران گفت: موفقیت کارشناسان در آزمون مشاوره تالاسمی باعث ارتقاء و تقویت مرکز مشاوره و برنامه های ژنتیک معاونت بهداشت می شود .