پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت در خصوص این خبر گفت : در پی شکایات مردمی از یک واحد آشپزی در شهر فسا ، بازرسین بهداشت محیط به محل مراجعه کرده و به صورت فوق العاده از این واحد صنفی بازدید به عمل آوردند و پس از تایید صحت شکایت و مشاهده عدم رعایت  اصول بهداشتی ، واحد صنفی مذکور با طی مراحل قانونی تعطیل و پلمپ گردید.