پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در راستای شعار بهداشتی سال 94 ( ایمنی غذا از مزرعه تا سفره ) ، نمایشگاه ایمنی غذایی و محصولات سبز در مرکز بهداشتی درمانی شماره یک شهری توسط معاونت بهداشتی برپا شد در این نماشگاه که واحد های تغذیه ، بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای ، بهداشت خانواده ، معاونت غذا و دارو ، اداره جهاد کشاورزی با محوریت غذای سالم و اداره برق با محور ایمنی در منزل حضور داشتند ، محصولات سبز زراعی ، سموم ارگانیک و تجهیزات سنجش سلامت آب و غذای سالم به نمایش گذاشته شد .

دکتر مجتبی فرجام ، معاون بهداشت دانشگاه در مراسم افتتاح غرفه محصولات سبز در خصوص ایمنی غذا گفتند :عمل به شعار جهانی اندیشیدن و منطقه ای عمل کردن ، باعث پیشبرد اهداف سلامت در ایران شد و این اندیشه باید در خصوص تولید غذای سالم و ایمنی غذا نیز مد نظر قرار گیرد.

ایشان همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی ، اداره جهاد کشاورزی و اداره دامپزشکی برای رسیدن به هدف ایمنی غذایی و تولید غذای سبز و ارگانیک را ضروری دانستند .

مهندس بردبار، کارشناس اداره جهاد کشاورزی در خصوص شعار هفته سلامت گفتند: ایمنی غذا و استفاده از غذای سالم حق مردم است و جهاد کشاورزی در این راستا از سال قبل در خصوص تولید محصولات سالم با همکاری واحد بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط و ادارات مرتبط با این موضوع ، آموزش های لازم را برای عموم مردم و کشاورزان شروع کرده است.

ایشان افزودند : شهرستان فسا پتانسیل مناسبی برای تولید محصولات سالم کشاورزی دارا می باشد ولی متاسفانه کشاورزان در حال حاضر ، بدون مراجعه به کارشناسان کشاورزی به صورت مستقیم به فروشگاه های سموم کشاورزی مراجعه کرده و اقدام به خرید سم می کنند که جهاد کشاورزی برای ساماندهی مصرف سموم کشاورزی ، کمیته ی ساماندهی فروشندگان سموم کشاورزی را تشکیل داده و بازرسی ها در این خصوص در حال اجرا می باشد.