پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در سومین روز از هفته سلامت ، کارکنان معاونت بهداشت در راستای ترویج فرهنگ زندگی سالم با شعار ایمنی غذا از مزرعه تا سفره  اقدام به برگزاری کوه پیمایی سلامت ، در منطقه میانجنگل نمودند .

همچنین برنامه پیاده روی سلامت برای عموم مردم در روستای وکیل آباد ، شهر ششده و شهرقره بلاغ برگزار شد.