پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

آقای مهندس عبداله رئیسی ، کارشناس مسئول واحد بیماریهای واگیر معاونت بهداشت درخصوص هفته ایمن سازی گفت :

10-5 ارديبهشت ماه (30-25آوريل)گراميداشت هفته ایمن سازی یا واکسیناسیون با شعار((ارتقاء ایمن سازی، واکسیناسیون برای همه)) مي باشد كه فرصتي مناسب براي افزايش آگاهي عمومي مرتبط با ارزش ايمنسازي از دوران كودكي تا سالمندي است . ايمن سازي ازطريق واكسيناسيون يكي ازموفق ترين وباصرفه ترين مداخله سلامتي است که هرساله ازمرگ ومير 3-2 ميليون انسان جلوگيري مي كند.بنابراين بايستي با مراقبتي قوي و گزارش دهي موارد مشكوك ویا مظنون بیماری های واگیر و انجام واكسيناسيون به موقع ، شاهد حذف این بيماري های قابل پیشگیری با واکسن در كشور باشيم.

برنامه جامع واكسيناسيون ازسال 63 درمناطق شهر و روستا آغاز شده و پوشش واكسيناسيون كودكان زيريكسال هم اكنون در سطح كشوري 99% و در جمعيت هدف شهرستان فسا 100% مي باشد .

مهندس رئیسی افزودند: سودمندي واكسيناسيون به دوران كودكي محدود نمي گردد و به بزرگسالي جهت محافظت در مقابل بيماري هاي تهديد كننده ( آنفلوآنزا ، مننژيت ، ديفتري ، كزاز و هپاتيت ب ) هم گسترش پيدا كرده است .