پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم مهندس غزنوی ، مسئول مرکز بهداشتی درمانی دوگان در خصوص برنامه های اجرا شده توسط این مرکز در هفته سلامت گفتند: با توجه به شعار بهداشتی سال 94 که ایمنی غذا از مزرعه تا سفره است ، کارکنان مرکز بهداشتی درمانی دوگان با همکاری کارشناسان جهاد کشاوزی اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی برای کشاورزان منطقه قره بلاغ  در خصوص استفاده بهینه از سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی و اثرات سموم و کودها بر روی سلامت انسان نمودند همچنین برای زنان و دانش آموزان نیزدر خصوص تغذیه سالم کلاسهایی در روستای دیندارلو و شهر قره بلاغ برگزار گردید.
برای آموزش به عموم مردم ، با همکاری امام جمعه محترم ششده و قره بلاغ ، آقای مهدی کشاورز از کارشناسان آن مرکز در نماز جمعه شهر ششده در خصوص ایمنی غذا از مزرعه تا سفره سخنرانی کردند.
همچنین در بین مراجعه کنندگان به مرکز شبانه روزی دوگان پمفلت های آموزشی در خصوص تغذیه سالم توزیع گردید.