پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

آقای دکتر حاجبی مشاور معاون بهداشت در امور بهداشت روان و اعتیاد ، از واحد بهداشت روان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا بازدید کردند .

در نشستی که به این مناسبت با حضور دکتر مجتبی فرجام معاونت بهداشت دانشگاه و دکتر سید محمد حسین اجاقی مسئول واحد بهداشت روان برگزار شد ، برنامه های واحد بهداشت روان توسط دکتر اجاقی تشریح گردید.

در این جلسه ، دکتر مجتبی فرجام ، با اشاره به شعار هفته سلامت " ایمنی غذا ، از مزرعه تا سفره ، اظهار داشتند : میتوان طرحهای تحقیقاتی با موضوع " ابعاد روانشناختی بدخوری ، پرخوری و بی اشتهایی روانی " را با همکاری واحد بهداشت روان و واحد تغذیه اجرا نمود .

آقای دکتر حاجبی نیز با ابراز خرسندی  نسبت به اجرایی کردن برنامه های نو و ابتکاری معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا ،در این خصوص قول مساعدت دادند.