پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط در خصوص این خبر گفت: در ادامه بازرسی های شبانه بهداشت محیط از رستورانها و تالارهای عروسی ، از یک تالار عروسی و دو رستوران ، مقدار 55 کیلوگرم مواد غذایی فاسد ، کشف و با طی مراحل قانونی امحاء گردید .

مهندس کرمی منش افزود : در این بازرسیها ، با بکار گیری بازرسین زن ، بخش زنانه تالار بوسیله این بازرسین و بخش مردانه تالار بوسیله بازرسین مرد به صورت همزمان مورد بازرسی قرار می گیرد .
ایشان افزودند در این بازرسیها که گاهی تا ساعت 24 هم ادامه می یابد ، بازرسین اداره ی دامپزشکی نیز همکاری صمیمانه ای با واحد بهداشت محیط در خصوص کشف و ضبط محصولات دامی خام داشته اند و جا دارد از کارکنان محترم اداره ی دامپزشکی شهرستان فسا در این خصوص تشکر کنم.