پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

دکتر مجتبی فرجام ، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا ، از پایگاه بهداشتی شماره 6 و 8 شهری به صورت سرزده بازدید کردند . در این بازدیدها دکتر مجتبی فرجام ضمن بررسی روند ارائه خدمت به مردم ، با گفتگو با مراجعین ، میزان رضایتمندی آنها را جویا شدند . ایشان ضمن تشکر از خدمت رسانی مناسب کارکنان این دو پایگاه ، بر تلاش بیشتر پایگاه های بهداشتی حاشیه شهر برای کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه تاکید کردند. در این بازدید ، کارکنان این پایگاه ها نیز نظرات و راهکارهای خود در خصوص بهتر شدن روند خدمت رسانی و همچنین مسایل و مشکلات موجود را مطرح نمودند .