پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم دکتر معصومه زحمتکشان مسئول واحد تغذیه معاونت بهداشت در این خصوص گفت: با توجه به شعار بهداشتی سال که ایمنی غذا از مزرعه تا سفره است و نقش روستاییان در تولید غذای جامعه و ضرورت آشنایی آنها با تولید محصولات سالم و عاری از سموم و مصرف بهینه کودهای شیمیایی ، در روستای کوشکقاضی و شهر ششده جشنواره غذای سالم برگزار شد. در این مراسم ، شرکت کنندگان با روش تولید محصولات کشاورزی سالم ، طریقه نگهداری و تهیه غذای سالم آشنا شدند و در ادامه از بین غذاهای تهیه شده توسط شرکت کنندگان ، پس از داوری به غذاهای برگزیده جوایزی اهداء شد.