پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم سحر کرم نژاد کارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از سوانح و حوادث در کودکان گفت : آسيبهاي ناشي از حوادث از علل اصلي معلوليت ،ناهنجاري هاي دائمي و مرگ كودكان است.والدين ،معلمان و مراقبان كودك بايد با دقت در جزييات ،مانع آسيبهاي كودكان شوند و در پيشگيري از حوادث نقش فعالي داشته باشند.

در راستاي نيل به هدف تامين سلامت كودكان و پيشگيري از مرگ كودكان زير 5 سال، واحد بهداشت خانواده ، كارگاه آموزشي سه  روزه با عنوان (پيشگيري از سوانح و حوادث در كودكان) برای آموزش به بهورزان و كارشناسان مراكز بهداشتی روستايي برگزار کرد.

در اين كارگاه آموزشی ،كارشناسان واحد بهداشت خانواده (خانمها سحر كرم نژاد و مرضيه طالبي) با مروري بر حوادث ، شامل حوادث ترافيكي ،غرق شدگي ،خفگي ،مسموميت ،سقوط، سوختگي  ،راههاي پيشگيري و كمكهاي اوليه را به فراگیران آموزش دادند.