پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

دکتر مجتبی فرجام ، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی از مرکز بهداشتی درمانی فاطمیه ( شماره 2 شهری ) بازدید کردد . در این بازدید ، معاون بهداشت ضمن مراجعه به واحدهای بهداشت محیط ، آزمایشگاه ، مشاوره تالاسمی ، پذیرش ، آزمایشگاه اودیومتری و اسپیرو متری ، روند خدمت رسانی به مرد را مورد بررسی قرار دادند و کارکنان این مرکز نیز در جوی صمیمی مشکلات و مسایل موجود را مطرح و نظرات و پیشنهادات خود را برای بهتر شدن وضعیت موجود بیان کردند.