پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس کرمی منش کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط در خصوص امحاء 2000 کیلوگرم مواد غذایی فاسد گفت : با توجه به رسالت کارشناسان بهداشت محیط در حفظ سلامت جامعه از طریق نظارت بر مواد غذایی عرضه شده در مراکز تهیه مواد غذایی وفروشگاه ها ، در بازرسیهایی که در دو ماهه ی اول سال 94 توسط بازرسین بهداشت محیط از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهر فسا صورت گرفت ، مقدار 2 تن مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و فاسد کشف و ضبط گردید که پس از طی مراحل قانونی، این اقلام با نظارت کارشناسان بهداشت محیط امحاء شد.